Αρχική Σελίδα

Η εταιρεία   ιδρύθηκε το 2004.

Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός δυνατού δομημένου «σχήματος» για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εν γένει στον τομέα της καινοτόμας επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα η εταιρεία ασχολήθηκε και με την εκμετάλλευση ακινήτων , καλύπτοντας όλο το φάσμα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση έργου (σε επίπεδο κατασκευής αλλά και μετά την ολοκλήρωση) και η εκμίσθωση ακινήτων, είτε ολοκλήρων είτε οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Την παρούσα χρονική στιγμή η εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα ακίνητα στην περιοχή της Αττικής (Αμπελόκηποι, Παπάγου), τα οποία εκμισθώνει. Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία από το μηδέν.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το υψηλό επίπεδο λειτουργίας και την άριστη “συμπεριφορά” σε επίπεδο χρήστη και χειρισμού, κάτι το οποίο αποδεικνύει επίσης την ποιότητα κατασκευής.