Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

Προφίλ


Η εταιρεία   ιδρύθηκε το 2004.

Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός δυνατού δομημένου «σχήματος» για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εν γένει στον τομέα της καινοτόμας επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα η εταιρεία ασχολήθηκε και με την εκμετάλλευση ακινήτων , καλύπτοντας όλο το φάσμα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση έργου (σε επίπεδο κατασκευής αλλά και μετά την ολοκλήρωση) και η εκμίσθωση ακινήτων, είτε ολοκλήρων είτε οριζοντίων ιδιοκτησιών.

Την παρούσα χρονική στιγμή η εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητα ακίνητα στην περιοχή της Αττικής (Αμπελόκηποι, Παπάγου), τα οποία εκμισθώνει. Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία από το μηδέν.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η εταιρεία προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το υψηλό επίπεδο λειτουργίας και την άριστη “συμπεριφορά” σε επίπεδο χρήστη και χειρισμού, κάτι το οποίο αποδεικνύει επίσης την ποιότητα κατασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει :

Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (ιστοσελίδες, ιστοπύλες, ηλεκτρονικά καταστήματα
 

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη κατ΄αποκοπή λογισμικού (customized application software).
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.
  • Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social media).
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων σε επίπεδο λογισμικού και υλικού.
  • Φιλοξενία διαδικτυακών εφαρμογών
  • Καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain names).
  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων ΑμΕΑ, βάση των διεθνών προτύπων.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον τομέα του Διαδικτύου (εφαρμογή, διαφήμιση, διαδικτυακή τηλεόραση).
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εκπόνηση επιχειρησιακών πλάνων και ανασχεδιασμού εταιρικής λειτουργίας.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμετοχής και υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων – δράσεων στα Πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου αλλά και στα πλαίσια των ΠΕΠ που χρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ.


Συνοψίζοντας η εταιρεία με το εξειδικευμένο προσωπικό της προσφέρει :
 

Ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες προστατεύουν τις επενδύσεις των πελατών
της και ενδυναμώνουν την online προβολή και την επιχειρηματικότητα εταιριών και
οργανισμών.