Αλλαγή μεγέθους
Δρυόπη main photo

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η εταιρεία παρέχει εφαρμογές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ανάπτυξης λογισμικού με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Οι εφαρμογές αναπτύσσονται, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου. Εφαρμόζεται συγκεκριμένη μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης καθώς και επιλογή της κατάλληλης ή συνδυασμός διαφόρων αρχιτεκτονικών δόμησης των εφαρμογών λογισμικού (web based, client server κ.α.).

Η ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται με βάση την πλατφόρμα ανάπτυξης CT-CMS, το οποίο έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την εταιρεία μας και αποτελεί την βέλτιστη λύση για την διαχείριση περιεχομένου μιας εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα  είναι ανεπτυγμένη σε  Java και PhP και παρέχει ανεξαρτησία από βάσεις δεδομένων, εξασφαλίζοντας καθαυτό τον τρόπο την επένδυση του πελάτη.  Η ήδη αξιόλογη εγκατεστημένη βάση πελατών μας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου που αναλαμβάνουμε.

Μερικοί απο τους τομείς δραστηριότητας μας είναι :

 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ιστοχώρων
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Customized Web Applications
 • Flash Applications
 • E-Marketing
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 • IT Integration and Support
 • Επιδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Τεχνικής Υποστήριξης
 • Ονοματα Χώρου (Domain Names)
 • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών ( Java, PHP, Web interfaces)
 • Mobile Applications